N̲óng: Sáng 21/1: Trên trang cá nhân, Mẹ đẻ bé 3T cầu xin: Con bé hư quá nên anh ấy mới làm vậy, tôi đồng tình với cách dạy dỗ của anh, xin hãy tha cho anh ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng

N̲͟͟ó͟n͟g͟:͟ ͟T͟ố͟i͟ ͟2͟0͟/͟1͟:͟ ͟T͟r͟.͟ê͟n͟ ͟t͟r͟.͟a͟.͟n͟g͟ ͟c͟.͟á͟ ͟n͟h͟.͟â͟.͟n͟,͟ ͟M͟ẹ͟ ͟đ͟.͟ẻ͟ ͟b͟é͟ ͟3͟T͟ ͟c͟.͟ầ͟.͟u͟ ͟x͟.͟i͟.͟n͟:͟ ͟“͟C͟o͟n͟ ͟b͟é͟ ͟h͟.͟ư͟ ͟q͟.͟u͟.͟á͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟t͟.͟ô͟i͟ ͟đ͟.͟ồ͟.͟n͟g͟ ͟t͟.͟ì͟.͟n͟h͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟.͟á͟.͟c͟h͟ ͟d͟.͟ạ͟.͟y͟ ͟d͟.͟ỗ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟a͟n͟h͟,͟ ͟x͟.͟i͟.͟n͟ ͟h͟.͟ã͟y͟ ͟t͟h͟.͟a͟ ͟c͟h͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟ấ͟y͟,͟ ͟c͟h͟.͟ú͟n͟g͟ ͟t͟.͟ô͟.͟i͟ ͟y͟.͟ê͟.͟u͟ ͟n͟h͟.͟a͟.͟u͟ ͟t͟h͟.͟ậ͟t͟ ͟l͟ò͟.͟n͟g͟”͟

͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟ɴ͟g͟ư͟/͟ờ͟ι͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟đ͟/͟a͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟b͟/͟ấ͟t͟ ͟b͟/͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟l͟/͟o͟ ͟l͟ắ͟/͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟ ͟3͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟ở͟ ͟T͟h͟/͟ạ͟͟c͟h͟ ͟T͟h͟/͟ấ͟͟/͟t͟,͟ ͟H͟à͟͟ ͟N͟ộ͟͟i͟.͟ ͟H͟i͟ệ͟n͟ ͟t͟ạ͟i͟,͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟đ͟/͟i͟ề͟/͟u͟ ͟t͟/͟r͟ị͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟K͟h͟o͟a͟ ͟H͟/͟ồ͟͟i͟ ͟s͟ứ͟͟/͟c͟ ͟c͟c͟ ͟N͟/͟h͟i͟,͟ ͟B͟/͟ệ͟͟n͟/͟h͟ ͟v͟i͟ệ͟͟/͟n͟ ͟Đ͟/͟a͟ ͟k͟h͟/͟o͟a͟ ͟X͟a͟n͟h͟ ͟P͟ô͟n͟ ͟s͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟/͟ư͟ợ͟c͟ ͟p͟h͟/͟á͟t͟ ͟h͟/͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟/͟ị͟ ͟n͟h͟/͟i͟ề͟u͟ ͟d͟/͟ị͟ ͟v͟/͟ậ͟/͟t͟ ͟g͟/͟ă͟/͟m͟ ͟v͟à͟o͟ ͟đ͟/͟ầ͟u͟.͟

͟V͟/͟ụ͟ ͟v͟i͟/͟ệ͟/͟c͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟u͟ ͟h͟ú͟t͟ ͟s͟/͟ự͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟â͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟ɴ͟g͟/͟ư͟ờ͟ι͟.͟ ͟A͟i͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟l͟/͟ ͟l͟/͟ắ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟/͟h͟ ͟t͟r͟/͟ạ͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟t͟/͟ổ͟n͟ ͟t͟h͟ư͟/͟ơ͟/͟g͟ ͟b͟é͟ ͟g͟ặ͟/͟p͟ ͟p͟/͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟ả͟n͟/͟h͟ ͟h͟ư͟/͟ở͟n͟g͟ ͟n͟h͟i͟/͟ề͟u͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟s͟/͟ứ͟c͟ ͟k͟/͟h͟ỏ͟/͟e͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟é͟ ͟h͟i͟ệ͟/͟n͟ ͟t͟ạ͟/͟i͟/͟ ͟v͟à͟ ͟s͟/͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟k͟h͟/͟ô͟n͟g͟?͟


͟S͟a͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ọ͟c͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟b͟á͟o͟ ͟V͟i͟e͟t͟n͟a͟m͟n͟e͟t͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟t͟ờ͟ ͟b͟á͟o͟ ͟c͟h͟/͟í͟n͟h͟ ͟t͟h͟ố͟/͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟ɴ͟g͟ư͟/͟ờ͟ι͟ ͟t͟h͟/͟â͟n͟ ͟đ͟ã͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ì͟n͟/͟h͟ ͟h͟ì͟/͟n͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟é͟ ͟r͟ồ͟i͟,͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟.͟ữ͟n͟g͟ ͟a͟i͟ ͟q͟u͟a͟/͟n͟ ͟t͟â͟/͟m͟ ͟n͟h͟a͟.͟

hình ảnh

͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟B͟á͟o͟ ͟L͟a͟o͟ ͟đ͟ộ͟п͟g͟

hình ảnh

͟B͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟.͟ố͟.͟i͟ ͟x͟.͟ó͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟.͟i͟a͟ ͟s͟.͟ẻ͟ ͟c͟ù͟n͟.͟g͟ ͟ô͟n͟.͟g͟ ͟b͟/͟à͟ ͟n͟/͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟é͟,͟ ͟ả͟n͟h͟ ͟D͟T͟

͟Ô͟n͟g͟ ͟N͟ộ͟i͟ ͟c͟h͟á͟u͟ ͟b͟.͟é͟.͟ ͟Ả͟n͟h͟:͟ ͟B͟á͟.͟o͟ ͟L͟.͟a͟o͟ ͟đ͟ộ͟п͟.͟g͟

͟Ô͟ ͟n͟ộ͟i͟ ͟b͟é͟ ͟l͟à͟ ͟Đ͟ỗ͟͟ ͟H͟ữ͟͟u͟ ͟C͟h͟ứ͟͟c͟ ͟(͟6͟8͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟,͟ ͟x͟ã͟ ͟C͟a͟n͟h͟ ͟N͟ậ͟u͟,͟ ͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟T͟h͟ạ͟.͟c͟h͟ ͟T͟h͟/͟ấ͟t͟,͟ ͟H͟à͟ ͟N͟ộ͟i͟)͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟a͟n͟h͟ ͟Đ͟ỗ͟ ͟H͟ữ͟͟u͟ ͟T͟r͟.͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟N͟g͟u͟y͟ễ͟n͟ ͟T͟h͟ị͟ ͟L͟.͟ ͟l͟ậ͟.͟p͟ ͟g͟i͟a͟ ͟đ͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟1͟0͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟d͟o͟ ͟m͟/͟a͟i͟ ͟m͟/͟ố͟i͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ó͟ ͟3͟ ͟ɴ͟g͟ư͟ờ͟ι͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟á͟͟i͟,͟ ͟b͟é͟ ͟A͟.͟ ͟l͟à͟ ͟c͟o͟n͟ ͟ú͟t͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟t͟h͟á͟п͟g͟ ͟2͟/͟2͟0͟2͟1͟,͟ ͟L͟.͟ ͟b͟/͟ỏ͟ ͟đ͟i͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟o͟n͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟b͟à͟ ͟n͟u͟ô͟i͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟đ͟ó͟,͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟C͟h͟ứ͟͟c͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟h͟ờ͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟c͟á͟c͟ ͟k͟ê͟n͟h͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟o͟n͟ ͟d͟â͟u͟.͟

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc