Chuyên Gia trang điểm Nam Trung

Chuyên Gia trang điểm Nam Trung Next Top Model

Chuyên Gia trang điểm Nam Trung Next Top Model – Chuyên gia trang điểm Nam Trung anh sinh vào ngày 5-6-1981 ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc nước Việt Nam. Anh sinh ra thuộc cung Song Tử, và cầm tinh con (giáp) gà (Tân Dậu 1981). Chuyên Gia trang điểm Nam Trung Next
Read More