diễn viên Nam Thư

Tiểu sử diễn viên Nam Thư

Tiểu sử diễn viên Nam Thư  – Nam Thư có tên thật là Trần Thị Nam Thư, cô sinh vào năm 1987 ở tại Vũng Tàu, ở trong một gia đình không có truyền thống về nghệ thuật.